Värmedetektor eller rökdetektor? En jämförelse i brandsäkerhet


Det finns ett antal olika sorters brandlarm att välja medan. Två av de vanligaste sorterna är värme- och rökdetektorer. I den här artikeln tittar vi närmare på några skillnader och jämför dessa olika brandlarmstyper

Kort om värmedetektorn

En värmedetektor är som namnet avslöjar, ett larm som reagerar på temperaturökningar. När värmen i rummet blir alltför hög, triggas larmet igång. Om det är en brand med tydlig flambildning kommer detta larm att reagera mycket snabbt.​​​​​​​

Kort om rökdetektorn

En rökdetektor är den vanligaste brandlarmstypen. Den reagerar snabbt på rökbildning och kan upptäcka en brand vid tidigt skede.

Fördelar med de olika detektortyperna

Det finns för- och nackdelar med båda dessa typer av detektorer.
En fördel med värmedetektorn är att den inte kommer att reagera på rökbildning som sker i den vanliga verksamheten. I situationer där det ingår aktiviteter som ger upphov till rök, gaser, matos eller ångor kan det vara besvärligt med ett larm som reagerar hastigt på all rökbildning. Då kan det istället passa bättre med en rökdetektor.

En fördel med rökdetektorn är att röken under vanliga omständigheter, oftast är det första tecknet på brand. Därför är det en lämplig brandlarmstyp i många situationer där det inte ska förekomma rök eller andra varma gaser.
Med dessa aspekter i åtanke kan vi konstatera att rökdetektorer är vanligast och att de lämpar sig bättre för flera platser. 

Värmedetektorer kan dock vara användbara, till exempel i: 
  • I storkök där det förekommer mycket matos.
  • På platser där det byggs och förekommer damm och gaser.
  • Inom glasblåseri, smide eller andra yrkesverksamheter där det förekommer eld och rök.
I vanliga bostäder är det oftast bäst lämpat att ha en rökdetektor för att snabbt kunna reagera vid händelse av brand. Inom företag eller i kommunal verksamhet är det klokast att rådgöra med en brandsäkerhetsexpert innan du tar ett beslut kring vilket brandlarm ni ska ha.

Läs mer om våra andra tjänster...

Inbrottslarm

Brandlarm och Utrymningslarm

Driftlarm