Projekt

Säkerhetsinstallationer

:
Beställare: Nordic Alarm AB
År: 2020

Tillsammans med Nordic Alarm AB fortsätter vi under 2020 ett givande samarbete där vi gemensamt levererar säkerhetstekniska lösningar till Kriminalvården.

Automatiskt brandlarm


Beställare: Bergs Hyreshus AB (Kommunalt fastighetsbolag)
Objekt: Förskolan Hagen, Svenstavik
År: 2020

För att bättre kunna skydda barn, personal samt fastighet så installerades ett automatiskt brandlarm med larm för uppmärksamhet.

Automatiska brandalarm


Beställare: Svenska Kyrkan, Härjedalens Pastorat
Objekt: Kyrkor och Kapell inom Pastoratet.

Kundens önskemål: Då kunden har högst skyddsvärda fastigheter inom beståndet så har man av egen ambition fattat beslutet att skydda dessa fastigheter mot brand, inbrott och skadegörelse.

Lösning: Vi har i stora delar av fastighetsbeståndet installerat automatiska brandlarm med utrymningslarm samt inbrottslarm med tillträdeskontroll. Bl.a. i Vemdalens och Älvros Kyrka.