Slipp strul med nycklar – installera ett kodlås till er ytterdörr

​​​​​​​
Det finns platser där mycket folk behöver ta sig in och ur en lokal, vilket kan innebära många nyckelkopior och mycket jobb att se till att rätt folk har nyckel och så vidare. Då kan ett alternativ vara en ytterdörr med kodlås. En sådan lösning underlättar för till exempel företagslokaler där mycket personal är i omlopp, där vikarier behöver tillträde eller liknande. Det finns många fördelar med att ha kodlås till dörren, men några potentiella nackdelar.

Fördelar med kodlås till ytterdörr

Här är några av de fördelar som finns med att använda kodlås till dörren:
 • Nyckelfritt - Inga nycklar som kan försvinna eller hamna i fel händer, inget behov av att byta lås.
 • Enkelt att installera – Det är en smidig och smärtfri process att installera bra, välfungerande, godkända kodlås till ytterdörren.
 • Billigt – En dörr med kodlås är en relativt billig säkerhetslösning.
Lätt att kontrollera – Det är lätt att sköta ett kodlås och till exempel byta kod om det behövs. Det går även att ställa in så att dörrlåset till ytterdörren bara kan öppnas vid specifika tider och liknande.

Nackdelar med kodlås till ytterdörr

Ett elektroniskt kodlås till ytterdörr är en smidig säkerhetslösning, men den är långt ifrån lika säker som till exempel ett passersystem, eller ett traditionellt lås med nyckel för den delen. Här är några potentiella nackdelar med att använda kodlås till dörren:
 • Koden kan spridas – Koden kan givetvis spridas till obehöriga, och eventuell personal som ej längre jobbar kvar och liknande sitter fortfarande på koden med tillträde till lokalen. Detta kan givetvis motarbetas genom att kontinuerligt uppdatera koden så att endast behörig personal har aktuell kod.
 • Kan glömmas bort – Det händer att personer glömmer bort koder, i synnerhet om koderna byts ofta, eller om personer sällan använder dörren.

Var passar det att använda kodlås till dörren?

Det finns platser då det är bättre och sämre lämpat att använda sig av kodlås till ytterdörrarna. Några dörrar där det kan vara en bra och smidig lösning är till exempel:
 • Trapphuset – Att ha ett kodlås för tillträde till en trappa eller till porten på ett hus är en vanlig lösning för att minska risken att obehöriga tar sig in.
 • Kontorsdörrar – I en lokal där flera företag håller till används ofta kodlås för de invändiga dörrarna mellan kontor.
 • Skolingång – Ingången till skolor eller förskolor kan använda kodlås på ytterdörren för att hålla obehöriga ute under tider då verksamheten inte är öppen.
 • Idrottsanläggningar – I gymnastiksalar, eller i omklädningsrummen och andra kringliggande lokaler kan kodlås var en bra lösning för att slippa problem med folk som rör sig under fel tider eller i fel lokaler.

Var passar det inte med kodlås till dörren?

Det finns även vissa utrymmen där ett kodlås inte är en lämplig säkerhetslösning, till exempel:
 • Värdefull utrustning – I lokaler där det finns dyrbar utrustning, eller värdesaker, är ett kodlås inte en adekvat säkerhetsåtgärd om det är den enda dörren som håller sakerna skyddade. 
 • Ni vill ha överblick – Om ni behöver kunna ha en överblick över vilka personer som rör sig in och ut genom dörren kan ett passersystem vara en bättre lösning. Med ett kodlås kan alla med tillgång till koden röra sig in och ut ur lokalen, utan att det går att övervaka vem som gått in vid enskilt tillfälle.

Sammanfattning

Kodlås till ytterdörren är ett enkelt och smidigt sätt att begränsa åtkomst till en lokal. Det passar bra för verksamheter där många personer behöver tillträde, men där säkerheten inte behöver vara maximal. Att installera kodlås är både billigt och enkelt, vilket gör det till en bra lösning i många olika sorters verksamheter.

Läs mer om våra andra tjänster...

Inbrottslarm

Brandlarm och Utrymningslarm

Driftlarm