Passersystem – Ett modernt sätt att boosta säkerheten i era lokaler

​​​​​​​
Att ha ett passersystem är ett smart sätt att hålla god säkerhet och ha kontroll på vem som rör sig in och ut ur era lokaler.

Det finns flera typer av lokaler som använder passersystem nu för tiden och det blir allt enklare att installera ett eget system.

Passersystem hos företag

Hos företag har det varit vanligt under en lång tid att använda passersystem. Vanligt är till exempel ett passersystem med taggar, där personalen får åtkomst till lokalen och kan öppna dörren med sin personliga tag.
​​​​​​​
Detta system förekommer även hos verksamheter riktade mot kunder, där till exempel medlemmar i ett gym får en egen tag och kan komma in när gymmet är obemannat.

Passersystem i bostadsrättsförening

I många moderna bostadsrättsföreningar finns ett modernt säkerhetstänkt, där saker som kameraövervakning och smarta passersystem ingår.

Det blir allt vanligare och innebär en trygghet för alla medlemmar i bostadsrättsföreningen och gör det lättare att hålla oönskade gäster borta.

Passersystem i hyresbostäder

Det är ganska vanligt att hyresbostäder har passersystem, till exempel med en tag för att komma in genom porten, ner till tvättstugan eller för att få tillträde till källsortering eller förrådsutrymmen.

Det minskar risken att obehöriga tar sig in av olika anledningar och stör eller skräpar ner i bostädernas allmänutrymmen.
​​​​​​​

Fördelar med passersystem

Ett passersystem är väldigt smidigt och det finns många fördelar med att installera ett sådant, både i företagslokaler och i bostadshus. Några fördelar är:
  • Säkerhet – Det är möjligt att få taggen spärrad om den försvunnit.
  • Administration – Det går att överblicka systemet via datorn och göra uppdateringar vid behov.
  • Spårningsbarhet – Det går att se vem som använt en tagg och öppnat en dörr vid en viss tidpunkt.
Det finns givetvis flera fördelar med ett passersystem och det finns goda skäl till att så många väljer att övergå till använda denna moderna säkerhetslösning i sina lokaler.

Läs mer om våra andra tjänster...

Inbrottslarm

Brandlarm och Utrymningslarm

Driftlarm