Elektroniskt dörrlås – En modern säkerhetslösning


Många företag och andra verksamheter har insett flexibiliteten i att övergå till elektroniskt lås, istället för att dela ut nycklar i tid och otid. Det är både enkelt och billigt att köpa in och installera elektroniska lås, vilket gör dem lämpade för även mindre företag eller privatpersoner.
​​​​​​​
Samtidigt är det värt att fundera över i vilket syfte man vill ha låsen. Ett elektriskt lås är inte en komplett säkerhetslösning och bör inte användas för att skydda rum med dyrbart innehåll. Däremot kan dessa lås fungera som en extra säkerhetsåtgärd, till exempel att använda utöver andra säkerhetsåtgärder.

Med ett elektroniskt lås till ytterdörren på en fastighet, oavsett om det handlar om företagsverksamhet, eller privat fastighet, är tillträdet till byggnaden kraftigt begränsad. Närvaron av ett kodlås har dessutom en avskräckande effekt då det görs uppenbart att vissa säkerhetsåtgärder tagits i byggnaden.

Smarta elektroniska dörrlås

Det finns numera många elektroniska dörrlås med smarta funktioner, utöver att bara vara ett simpelt kodlås.
​​​​​​​
Vissa lås går att koppla till en app på telefonen, vilket möjliggör till exempel att öppna dörren på distans, samt att kunna se när någon öppnar den. På så vis går det att ge tillträde åt personer på distans, till exempel om hantverkare, vikarier eller gäster behöver tillträde, men inte ska ha tillgång till koden.

Varför ska man ha ett elektroniskt dörrlås?

Huvudsakligen är det smidigheten med ett elektroniskt lås som är väsentlig. Det gör det möjligt att ge tillträde till en fastighet utan att behöva dela ut många nycklar, vilket också är skönt för att undvika att någon tappar bort nycklarna.
​​​​​​​
Det går att byta ut koden på kodlåset, till skillnad från ett vanligt lås som kan behöva bytas ut helt om nycklar försvunnit. Ett elektroniskt lås på ytterdörren är ett modernt och effektivt sätt att hålla säkerheten, utan att göra det krångligt för något.
Så skrota de gamla dörrlåsen och välj ett modernt elektroniskt dörrlås.

Läs mer om våra andra tjänster...

Inbrottslarm

Brandlarm och Utrymningslarm

Driftlarm