Digitala lås – Smart säkerhet för ett lättare liv


Digitala lås ligger rätt i tiden och har många fördelar gentemot konventionella lås. Här är några av de fördelar du kommer att märka när du övergår till digitala lås:

Inga borttappade nycklar

I ett familjehushåll blir det många uppsättningar nycklar att hålla reda på. Det innebär även ökad risk att någon tappar bort eller glömmer nyckeln någonstans. Barn har många gånger svårt att hålla reda på alla sina saker; det händer för mycket annat i deras liv. Då händer det ibland att en nyckel glöms bort eller tappas. 

Genom att istället använda digitala lås behöver ni inte ha varsin nyckel längre. Genom smart upplåsning via mobilen underlättas livet och problemet med alla dessa nycklar är ur världe
​​​​​​​

Öppna dörren på distans

Om du väntar besök från någon form av hantverkare, hushållshjälp, leverans eller liknande kan digitala lås vara guld värda. När någon behöver släppas in, har du möjlighet att öppna dörren på distans, snabbt och enkelt. Du behöver inte ge ut en nyckel utan kan istället låsa upp vid endast den tidpunkt då det behövs. Det är tryggt, smidigt och väldigt bekvämt.

Lägg till och ta bort tillgång till låset

Dörrar som används till utrymmen där många personer behöver tillträde, till exempel kontor eller allmänutrymmen, behöver vara enkla att ge behörighet till en mängd personer. Nycklar skulle bli krångligt, särskilt om omsättningen på personal är stor. 

Då kan digitala lås med ett tillhörande system för administration vara en smart lösning. På så sätt går det att överblicka vem som har tillgång till låset och hålla denna lista aktuell och uppdaterad. Det möjliggör för god säkerhet, trots att en större mängd människor kan låsa upp och röra sig fritt i lokalerna.
Det finns givetvis flera olika lösningar för detta, till exempel bricka eller nyckelkort, kodlås eller en mobil digital lösning.

Läs mer om våra andra tjänster...

Inbrottslarm

Brandlarm och Utrymningslarm

Driftlarm