Brandlarm – En enkel investering som räddar liv

​​​​​​​
I vissa typer av verksamheter, såsom skolor och vårdanläggningar och dylikt, finns särskilda krav på brandlarm. I alla större lokaler bör det finnas brandlarmsystem med både larm och släckutrustning. Även i vanliga bostäder bör det finnas fungerande brandvarnare och enklare släckutrustning, som brandfilt och brandsläckare.

Ett brandlarm är utformat för att tidigt upptäcka branden, vilket möjliggör det att tidigt släcka den och minska skador, eller att utrymma lokalen om branden har vuxit sig för stor. 

Det finns lite olika typer av brandlarm som är lämpade efter olika lokaler. Låt oss berätta mer om dem.

Vilka typer av brandlarm finns det?

Alla brandlarm har någon form av detektor som aktiveras vid misstänkt brand. Det finns tre huvudsakliga typer av branddetektorer:
  • Rökdetektorn, som varnar vid rökbildning i lokalen.
  • Värmedetektorn, som ger utslag vid ökning av temperatur i lokalen.
  • Flamdetektorn, som varnar då den utsätts för strålning som UV- eller IR-strålning.
De brandlarm som används i vanliga bostäder är ofta av enklare modell avsedda att varna för brand så att den som befinner sig i huset snabbare ska kunna reagera för att släcka branden eller utrymma bostaden. I många större lokaler finns ofta automatiska brandlarm med fler funktioner än bara brandvarnare.

Vad är ett automatiskt brandlarm?

Ett automatiskt brandlarm är utformat för att snabbt upptäcka brand via någon av ovanstående detektortyper och sedan automatiskt starta ett utrymningslarm. Samt via en centralapparat signalera vidare till en bemannad reception eller till SOS alarm.

Enligt de byggregler som utformats av Boverket finns det vissa verksamheter som är skyldiga att ha automatiska brandlarm, till exempel i lokaler där vårdverksamhet förekommer eller olika typer av alternativboenden.

Byggnader som har automatiskt brandlarm och en centralapparat, har vanligtvis även orienteringsritningar över byggnaden där olika zoner är markerade. Med hjälp av denna går det att, vid händelse av brand, utläsa på centralapparaten vilken detektor som har identifierat brand och på så vis få en snabb uppfattning om var eventuell brand är belägen.

Utrymningslarmet som signalerar för utrymning ska finnas i både privata bostäder, hotell och olika typer av samlingslokaler. Det är dock lika krav beroende på lokal. I en bostad räcker det med en brandvarnare, medan det i övriga lokaltyper ska uppfylla flera kriterier för att säkerställa att det är i bruk, samt vara ett larm som går att höra ifrån alla rum i byggnaden.

Vad är viktigt att tänka på när det gäller brandlarm hemma?

När det kommer till brandskydd i hemmet finns det några saker som är bra att tänka på:
  • Kontrollera brandvarnaren – Gör ett snabbt test en gång i månaden för att säkerställa att den tjuter. Många slarvar med detta, men det är väldigt enkelt gjort och gör stor skillnad om brand mot förmodan skulle inträffa.
  • Kassera gamla brandvarnare – Även om din brandvarnare fortfarande fungerar är det värt att kassera den och köpa en ny efter några år. En brandvarnare bör bytas ut var femte till var tionde år.
  • Håll brandvarnaren ren – Det går att dammsuga brandvarnaren för att få bort damm och smuts som fastnat invändigt. Sedan kan den torkas av med trasa på utsidan. Detta minskar risken att brandvarnaren ger falsklarm.

Sammanfattning

Ett brandlarm har möjlighet att rädda liv genom att möjliggöra det för dig att snabbt upptäcka brand när den inträffar. Det bör finnas ett brandlarm hos alla, såväl privatpersoner, som företag eller kommunal verksamhet. I vissa typer av verksamhet är det obligatoriskt och ibland måste det även vara automatiskt. 

Ett automatiskt brandlarm varnar för brand och larmar automatiskt till larmcentral eller en reception som kan hantera ärendet. 

Utöver brandlarm bör det finnas släckutrustning på plats, både hemma och i större lokaler. Det är dessutom viktigt att regelbundet testa brandlarm för att säkerställa att de fungerar såsom det är tänkt. 

Läs mer om våra andra tjänster...

Inbrottslarm

Brandlarm och Utrymningslarm

Driftlarm