CCTV Kameraövervakningssystem

ÖvervakningskameraEtt system för fjärrövervakning av olika typer av områden, lokaler, dörrar, lastkajer etc. underlättar kontrollen och effektiviserar rutinerna. Användningsområdena är många och vi kan idag se kamerasystem i bl a. butiker, hotell, trafiken och på sportarenor.

Inom industrin används kameror att övervaka tillverkningsprocesser för att höja kvaliteten och samtidigt borga för personalens säkerhet. Ett väl projekterat övervakningssystem dokumenterar alla viktiga händelseförlopp och verkar samtidigt avskräckande.

Ett system består först och främst av en systemmonitor som har flera olika funktioner. Här finns ljud- och bildkommunikation, OSD-menyer (On-Screen-Display) för enkelt handhavande, felindikering och larm, bildväxel och inbyggd "quad", d v s fyrbildsvisning.

KameraVia systemmonitorn kontrolleras kameror, slavmonitorer, bandspelare samt kommunikations- och alarmboxar. Om du sedan integrerar din CCTV-anläggning med systemen för inpassering och inbrottslarm, då har du kommit långt med att skapa en trygg och säker tillvaro för din verksamhet.

För att bevaka och observera områden eller platser dit allmänheten äger tillträde krävs tillstånd.
I andra sammanhang finns inget krav på tillstånd för att installera ett observationssystem.

 

Läs mer om CCTV-kameraövervakningssystem 

Blankett för anmälan om kameraövervakning

Blankett för ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning

Frågor? Kontakta oss direkt!
Tel: 063 - 13 78 80

Kundtjänst

Larm & Signalteknik

Vi svarar på alla
dina frågor, tar emot
felanmälan etc.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för offert eller boka in ett
kostnadsfritt möte

Ring: 063-13 78 80